Általános Szerződési Feltételek

Érvényesség vége: visszavonásig vagy újabb verzióig

A szerződés tárgya az Interherb webshopban található valamennyi termék. A termékek bővebb jellemzőit és leírásait a hozzátartozó aloldalon ismerheti meg.

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a BGB Interherb Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a BGB Interherb Kft. (Székhely: 1136 Budapest Tátra utca 25., Telefon: 06/1-299-0418, Fax:06/1-299-0419, E-mail: info{kukac}interherb.hu, Cégjegyzékszám:01-09-702691, Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Adószám: 12771921-2-42, Képviselő neve: Dulay Zita – mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szolgáltató köteles utánvétel formájában futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben kifizetni.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek – hatáskörtől függően – a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az BGB Interherb Kft. nem iktatja.

Termékeink mellett olvasható a termék leírása és az ára, amely tartalmazza az ÁFA-t. Ha valamelyik terméket meg szeretné vásárolni/rendelni akkor a termék ára mellett található gombbal kérheti, hogy a terméket virtuálisan belehelyezze a megrendelő webes kosárba. A kiválasztott termék rendelni szándékozott darabszáma a KOSÁR ablakban állítható be. Amennyiben többféle terméket is szeretne vásárolni, újra böngészhet. A kosár tartalmát a termékek végösszegével együtt folyamatosan nyomon követheti a KOSÁR menüpontban. Ha már mindent összegyűjtött, amit vásárolni szeretne, úgy nyomja meg a MEGRENDELEM gombot.

A vásárláshoz szükséges az ADATAIM menüpontban a megjelölt adatok kitöltése. Ha úgy dönt, hogy változtatni szeretne a termékek mennyiségén vagy összetételén, a vissza gombbal a kosár tartalmához juthat. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, jelezze a info{kukac}interherb.hu email címen: , vagy a 06/1-299-0418-as telefonszámon.

Ha úgy érzi van ötlete hogyan lehetne felhasználó barátabbá tenni a webshopunkat, örömmel fogadjuk a fenti elérhetőségek bármelyikén.

Megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenőrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás időpontjáról és az esetlegesen felmerülő szállítási költségekről. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.

A csomag kézbesítését a GLS Magyarország végzi. A kézbesítés a rendelés leadástól számított 1-2 munkanapon történik. A megrendelések teljesítéséről visszaigazolást kap, a csomag nyomon követhető.

A szállítás és kézbesítés költsége bruttó 1350,- Ft, 12 000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes.

A BGB Interherb Kft. fenntartja azt a lehetőséget, hogy esetenként a GLS Magyarországtól eltérő futárszolgálatot alkalmazzon.

A BGB Interherb Kft. csomagküldő szolgáltatásának működési területe Magyarország egész területe. Mivel külföldre nem áll módunkban szállítani, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az adott országban cégünk rendelkezik-e kereskedővel, illetve lehetőség van-e a termékek eljuttatására. Megértésüket köszönjük!

A termék(ek) árát, és a csomagküldés költségét utánvéttel fizetheti. Az utánvét megfizetése készpénzben vagy bankkártya terminálon keresztül lehetséges.

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak 2011. január 1-től visszavonásig érvényesek és biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

A BGB Interherb Kft. munkatársai mindenkor betartják az árukereskedelem tisztességes etikai normáit. Bármilyen felmerülő probléma esetén a vevők érdekeinek maximális figyelembevételével járnak el. A termékismertetőknél leírtakat oly módon tervezték, hogy semmiképpen ne adjanak félreérthető információkat. A BGB Interherb Kft. nem rendelkezik magatartási kódex-szel.

Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni. Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni a következő esetekben: * ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei:
A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni.
Ezt az igényét jelezheti e-mailen az info{kukac}interherb.hu címen vagy a 06/1-299-0418-as telefonszámon.
Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.
Amennyiben a vásárlástól az áru átvételét követően el kíván állni, akkor azt a következő módon teheti meg: * A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan.

Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben, személyesen vagy telefonon kell bejelentenie.
Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésőbb az áru megérkezését követő 5 munkanapon (de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül) belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.

A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie. Valamint abban az esetben, ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a termék súlya alapján kalkulált kiszállítás költségét is, amit kedvezményként az BGB Interherb Kft. elengedett a házhozszállításkor.

Abban az esetben, ha a vevő a terméket kibontotta, és nem sikerült tisztázni a reklamáció okát, az BGB Interherb Kft. nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.
Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Amennyiben a Vevő a termék kézhezvételének napjáig nem kapta meg a megrendelés visszaigazolását, annak kézhezvételétől számított tizennégy munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónapig gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a BGB Interherb Kft. a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha olyan árut vásárol, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. A BGB Interherb Kft. nyomtatott formában a megrendelt termékek mellett a vevők számára eljuttatja az elállás feltételeit.

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a BGB Interherb Kft. webshopján keresztül zajló megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adatok cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységünkhöz használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.
A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a Szolgáltató cégeknek (Posta, Futárszolgálat). Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre a Szolgáltató bemutatja, módosítja vagy törli. (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával ön tudomásul veszi, hogy a BGB Interherb Kft. Székhely: 1136 Budapest Tátra utca 25. adatkezelő által a interherb.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19 mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Pénznem, Végösszeg, Rendelés azonosító, Számlázási név, Számlázási cím, E-mail, Nyelv.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

BGB Interherb Kft.
Képviselő: Dulay Zita
Elérhetőség: 1136 Budapest Tátra utca 25.
Telefon:06/1-2990418
Email:
Székhely: 1136 Budapest Tátra utca 25.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Cégjegyzékszám:01-09-702691 Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Adószám: 12771921-2-42
Bankadatok: K&H Bank, számla szám: 10402142-21482849
BGB Interherb Kft.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
A Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 201/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXXV. törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet